Echografie

Echografie in de fysiotherapie

Echografie klWij gebruiken binnen onze praktijk de echografie als aanvullende diagnostiek en eventueelevaluatiemiddel waardoor doeltreffender behandeld kan worden:Met behulp van echografie kan er o.a. inzicht verkregen worden in gewrichten, pezen en spieren. Dit passen wij toe voor schouder, elleboog, pols, heup, knie, enkel en ook de achillespees.Weefselschade kan met echografie in beeld worden gebracht. Er ontstaat meer en beter inzicht in debelastbaarheid (hoeveel kunnen we het weefsel belasten?) van dit weefsel.Met ons echoapparaat is het mogelijk beelden vast teleggen en op te slaan en toe te voegen bijrapportage aan huisarts, specialist of collegae.Het betreft stilstaande beelden maar ook bewegende beelden. Dit laatste is een groot voordeel t.o.v.bijvoorbeeld MRI.

Bewegend onderzoek kan belangrijk zijn om een bepaalde obstructie tijdens een beweging of hetglijgedrag van de pees ten opzichte van aangrenzende structuren te kunnen beoordelen, waardoor ereen beter inzicht ontstaat in het functioneren van het bewegingssysteem!Het behandelplan van de fysiotherapeut wordt voor een groot deel mede bepaald door gegevens vanbijvoorbeeld de arts, röntgenverslagen en eventuele andere onderzoeksgegevens.Binnen onze praktijk hebben we de extra mogelijkheid de vaak heldere informatie vanuit deechografie te gebruiken en mee te nemen in ons behandelplan. Heel belangrijk is te weten, voor het maken van een behandelplan, hoe de belastbaarheid is van metname het spier/pees apparaat. Kan er getraind worden of moet men juist rust nemen.De echografie laat zien welke keus we moeten maken! Ook kan stapsgewijs in de herstelperiode de vooruitgang van herstel objectief aangetoond worden.Door een efficiënt verwijsbeleid, een beter inzicht in herstelprocessen en ook effectiever behandelenvan de fysiotherapeut zal uiteindelijk de cliënt gerichter en beter behandeld kunnen worden!

Wat is echografie?

Echografie is een onderzoeksmethode om met behulp van ultrageluid een groot deel van de anatomie en pathologie (ziektebeelden) van het menselijk lichaam in beeld te brengen.Er wordt informatie verkregen over de vorm, de ligging en structuur van weefsels. Echografie maakt gebruik van het feit, dat sommige weefsels de op hen gerichte geluidsgolvensterker terugkaatsen dan andere weefsels en is te vergelijken met radar of sonar.

Een echografie komt tot stand door een apparaatje dat geluid uitzendt (een transducer) op hetlichaam te plaatsen en/of het te bewegen op het lichaam. Het teruggekaatste geluid wordt weer opgevangen en vervolgens op een scherm zichtbaar gemaakt.Op dit scherm kunnen de verschillende weefsels en structuren onderscheiden worden.

Blessures/aandoeningen

Welke blessures en/of aandoeningen zijn met behulp van echografie vaak heel goed in beeld tebrengen?

Spieren:  rupturen (scheurtjes), littekens en verkalkingen
Pezen:  tendinopathieen (afwijkingen van de pees) rupturen (scheurtjes), verkalkingen
Slijmbeurzen:          ontstekingen, vochtophoping
Banden:  kneuzingen, verstuikingen, rupturen
Kapsel:  ontstekingen, scheurtjes
Kraakbeen:  slijtage (artrose), andere afwijkingen
Meniscus:  scheurtjes
Botten:  fractuurtjes (breukjes), corpuslibrum, vrij zwevende botstukjes maar ook glas, metaalfragmenten, splinters
Zenuwen:  carpaal tunnel syndroom; in de pols