Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Een sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting, advies en behandeling van (sport)blessures voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep beoefent. Naast fanatieke sporters behandelt de sportfysiotherapeut ook kwetsbare doelgroepen, zoals  ouderen, chronische zieken en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van een therapie.

Beginnende sporters

Veel mensen willen wel sporten of bewegen, maar weten niet goed hoe. De sportfysiotherapeut kan u helpen bij het kiezen van een activiteit welke bij u past. Met andere woorden u krijgt advies en begeleiding. Hierbij zal er gevraagd worden naar uw sportverleden, gezondheid en indien nodig een test als de FysioFitheidScan.

Sporters

U sport met plezier, speelt competitie of loopt misschien 2x per week hard met het plan om ooit nog eens een (halve) marathon te lopen. Vraagt u zich wel eens af of u goed bezig bent? Is de training effectief? De sportfysiotherapeut kan zich in jou als sporter verplaatsen en vanuit zijn/haar deskundigheid u optimaal adviseren. Wacht niet tot u een blessure hebt!

Geblesseerde sporters

Geblesseerd? Een sportrevalidatie richt zich op de periode vanaf het ontstaan van de blessure tot dat u de sport weer kunt hervatten op het hoogst haalbare niveau. Binnen de grenzen van belastbaarheid wordt u behandeld en begeleid tot prestatie wat gevraagd wordt voor de sport. Een sportfysiotherapeut werkt nauw samen met andere disciplines. Verder maken de sociale omgeving, trainers, coaches en eventuele andere professionele hulpverleners deel uit van de zorg rondom u als sporter en patiënt.

Een sportfysiotherapeut geeft o.a. advies op gebied van:

  • Trainingsadvies, trainingsopbouw, sport vervangende arbeid
  • Sportkeuze, activiteit
  • Sportblessurepreventie, behandeling, vroegsignalering van dreigende blessures
  • Tape, bandageren en bracing

Uw arts en/of specialis kan u doorverwijzen naar de sportfysiotherapeut en vanaf 2006 is de sportfysiotherapeut ook rechtstreeks toegankelijk geworden. De behandeling wordt door de meeste verzekeraars vergoed volgens de dekking van de algemeen fysiotherapeut.

Informatie: Daniek van Til - MSC Sportfysiotherapeute